Image

Betere handhaving door koffiebekers en leerzaam spel

Jaarlijks worden in Utrecht 10.000 uitkeringen verstrekt en zijn er 1200 fraudemeldingen. Hoe maak je medewerkers van Werk & Inkomen op een creatieve manier manier bewust van een betere handhaving en het alert zijn op fraude? Daar hielden studenten Playful Design van de Hogeschool Utrecht zich de afgelopen maanden mee bezig!
Handhaving: alle activiteiten van de overheid die erop zijn gericht dat de regels worden nageleefd. Binnen de gemeente Utrecht is het gedachtegoed Hoogwaardig Handhaven actief. Dit heeft als doel bij te dragen aan het beperken van de instroom in het bijstandsbestand en het bevorderen van de uitstroom. Hierbinnen valt de doelgroep van onbewuste fraudeurs. Deze mensen kunnen met een andere informatievoorziening vanuit Werk & Inkomen geholpen worden om niet meer te frauderen. Daarvoor is het belangrijk dat de medewerkers van Werk & Inkomen zich het gedachtegoed Hoogwaardig Handhaven eigen maken. Twee groepen studenten van de minor Playful Design van de HU hebben creatieve oplossingen bedacht om dit te stimuleren. Op 24 januari 2018 presenteerden zij hun ideeën tijdens de eindbijeenkomst van dit project, op de mooie 21ste verdieping van het stadskantoor.

Koffiebekers en Pubquiz
De eerste groep studenten werkte een idee uit waarbij eerst een kick-off van de campagne voor bewustwording van het beter opletten van het gebruik van sociale voorzieningen plaatsvindt. Dit is een 'koffieborrel' waarbij specifieke koffiebekers uitgedeeld worden. Op deze koffiebekers staan allerlei feiten. De studenten verzamelden deze feiten door in gesprek te gaan met allerlei medewerkers van handhaving en werk & inkomen. Het zijn wist-je-datjes die prikkelen en -hopelijk- een gesprek stimuleren.

Vervolgens raden zij aan om een pubquiz te organiseren, waarbij de verschillende afdelingen gemengd in groepen meedoen. In deze quiz komen de feiten van de koffiebekers, samen met allemaal nieuwe feiten aan bod. De winnaar krijgt een prijs, zoals een taart, zodat er nog meer motivatie is om mee te doen. De studenten namen ook enkele voorbeelden van koffiebekers mee, zodat alle aanwezigen tijdens de eindbijeenkomst al een idee kregen van de mogelijkheden.

Student Diederick: "Ik dacht eerlijk gezegd dat ambtenaren een beetje stoffig waren, maar dat beeld is gedraaid. Wij zijn hier bij de gemeente gemotiveerde mensen tegengekomen die echt iets willen bijdragen. De gesprekken waren erg waardevol. En we hebben geleerd wat er allemaal bij komt kijken als je een project wil implementeren."

Spel met casussen
De tweede groep studenten noemde hun oplossing 'UKA'. Dit is een spel in de vorm van een website en app waarbij medewerkers een poppetje kunnen kiezen dat bij hun afdeling hoort. Zo kiest een werkmatcher voor zijn/haar eigen poppetje. Vervolgens kun je met dat poppetje casussen doorlopen om de juiste signalen voor fraude te ontdekken. De studenten werkten dit concept op een zeer aantrekkelijke manier uit; erg intuïtief en met mooie visuals. De studenten raden aan het prototype dat zij hebben gemaakt ook daadwerkelijk te implementeren. Om de kosten te drukken stellen zij voor dat gedurende twee periodes een stagiair wordt aangenomen. Die kunnen de casussen van elke afdeling achterhalen en vormen en vervolgens de ontwerpen ontwikkelen, implementeren en het systeem beheren.

Een van de aanwezigen ziet dit wel zitten: "Dit kan heel mooi meegenomen worden in het inwerkprogramma voor nieuwe werkmatchers. Het is echt van toegevoegde waarde. Dan start je met het doorlopen van volledige, uitgebreide casussen en kun je het later af en toe herhalen ter verfrissing. Het kan medewerkers alert maken op het feit dat er zoveel kleine dingen zijn waar je op kunt letten."

Reacties uit het publiek
Na de mooie ideeën van de studenten kon het publiek laten weten wat zij ervan vonden. Zo zegt iemand: " Het zijn laagdrempelige oplossingen en goed idee om spelenderwijs aan de gang te gaan. En de koffiebekers zijn charmant in hun eenvoud. Dat gaan we gewoon doen, we verzamelen nog een paar leuke feiten, maken de bekers en zetten ze neer!" Deze studenten hebben in korte tijd de afdelingen binnen Werk en Inkomen doorgrond en een mooi product opgeleverd waar iedereen enthousiast over is. Een succesvol eind van dit project!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project