Academie van de Stad verbindt studenten met de samenleving. Als ideële stichting en sociale ondernemer zet Academie van de Stad zich in voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad.
Lees meer...
Academie van de Stad zet maatschappelijke studentprojecten op in Amsterdam, Utrecht en Den Haag met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid, werken en economie en stedelijke ontwikkeling.
Lees meer...
Samen met gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten zet Academie van de Stad zich in voor leefbare steden met actieve, betrokken burgers.
Lees meer...
De teller geeft het aantal projecten, studenten en steden van Academie van de Stad weer sinds de start in 2008. Ook geeft het een prognose van het aantal uren dat door die studenten is besteed.
922.481
5677
535
3

Academie van de Stad

Op unieke wijze verbindt Academie van de Stad studenten met de samenleving. De stedelijke opdrachtgevers geloven in de meerwaarde van studenten voor de ontwikkeling van de stad. Studenten leren in de praktijk, verdienen studiepunten of een woning en bouwen aan hun CV. Bovendien krijgen studenten en docenten de kans hun expertise in te zetten voor vraagstukken die leven in de stad.

Projectformules

Academie van de Stad werkt hoofdzakelijk met vijf projectformules.

Participanten

De participanten van Academie van de Stad in Utrecht zijn:
Nieuws
Startbijeenkomst Communicatie bij Organisatievernieuwing
Afgelopen woensdag was de kick-off van het project Communicatie bij Organisatievernieuwing. Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaan onderzoeken hoe de gemeente Utrecht nog meer uit communicatiemiddelen kan halen ter ondersteuning van de organisatievernieuwing.
Lees meer >
Achtergronden
Participant in de Spotlight!
Theo van Daalhoff doet dit semester vanuit stadsdeel Scheveningen een project met Academie van de Stad waarbij studenten bewonersorganisaties gaan helpen participatie te stimuleren. ‘Academie van de stad leek me een hele verfrissende vernieuwing.’
Lees meer >