Academie van de Stad verbindt studenten met de samenleving. Als ideële stichting en sociale ondernemer zet Academie van de Stad zich in voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad.
Lees meer...
Academie van de Stad zet maatschappelijke studentprojecten op in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Almere met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid, werken en economie en stedelijke ontwikkeling.
Lees meer...
Samen met gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten zet Academie van de Stad zich in voor leefbare steden met actieve, betrokken burgers.
Lees meer...
De teller geeft het aantal projecten, studenten en steden van Academie van de Stad weer sinds de start in 2008. Ook geeft het een prognose van het aantal uren dat door die studenten is besteed.
993.283
5677
535
4

Academie van de Stad

Op unieke wijze verbindt Academie van de Stad studenten met de samenleving. De stedelijke opdrachtgevers geloven in de meerwaarde van studenten voor de ontwikkeling van de stad. Studenten leren in de praktijk, verdienen studiepunten of een woning en bouwen aan hun CV. Bovendien krijgen studenten en docenten de kans hun expertise in te zetten voor vraagstukken die leven in de stad.

Projectformules

Academie van de Stad werkt hoofdzakelijk met vier projectformules.

Participanten

De participanten van Academie van de Stad in Utrecht zijn:
Nieuws
Levendige eindbijeenkomst Speeltuinen van de toekomst
Op donderdag 19 februari vond de eindpresentatie plaats van het project Speeltuinen van de toekomst. Studenten van de UU en HKU bedachten onder begeleiding van SOON en Academie van de Stad scenario’s voor toekomstige speeltuinen in Utrecht.
Lees meer >
Achtergronden
Studenten pakken vraagstukken op buurtniveau aan
Door decentralisaties op het gebied van zorg en veranderingen in het huurbeleid worden problemen omtrent de leefbaarheid van verschillende bevolkingsgroepen steeds complexer. Studenten in de Springlevende Wijken leveren een belangrijke bijdrage aan deze actuele uitdagingen.
Lees meer >