Image

JongGras Advies nu ook in Utrecht van start!

Bij de Vereniging Sport Utrecht (VSU) ging afgelopen week het project JongGras voor het eerst ook in Utrecht van start. Na een zeer succesvol JongGras studentadviesbureau in Amsterdam werd het tijd voor Utrechtse sportverenigingen en sportaanbieders om de graag geziene hulp van studenten in te schakelen. In samenwerking met de gemeente Utrecht, VSU, Harten voor Sport en de Hogeschool Utrecht gaan verschillende Utrechtse studenten dit studiejaar, onder begeleiding van Academie van de Stad, zich vier keer tien weken inzetten om communicatievraagstukken bij sportverenigingen en andere sportaanbieders aan te pakken.
De praktijk leert dat sportverenigingen en sportaanbieders regelmatig tekort komen als het gaat om de communicatie met (potentiële) leden. Verenigingen hebben veelal geen of weinig vrijwilligers die dat goed op kunnen pakken en bestuurders komen er vaak helemaal niet aan toe om de communicatiekanalen goed in te richten. Om de vitaliteit van de verenigingen en andere sportaanbieders te versterken krijgen studenten de kans om binnen hun vakgebied in de praktijk aan de slag te gaan. Studenten kunnen zo ruiken aan het echte werk doordat ze te maken krijgen met echte opdrachtgevers en met knelpunten rechtstreeks uit de praktijk. Bovendien leveren de studenten met het werken aan dit project ook nog eens een maatschappelijke bijdrage aan hun eigen stad.
 
Het project
Binnen JongGras Advies geven studenten een afgemeten communicatieadvies aan sportverenigingen en andere sportaanbieders. Na een inventarisatie van de problemen en de wensen van de verenigingen gaan de studenten opzoek naar passende maatregelen. De vragen van de verenigingen lopen uiteen: de ene vereniging heeft moeite om nieuwe leden te werven, andere verenigingen hebben moeite om bestaande leden te bereiken en weer andere verenigingen hebben hun communicatiekanalen zoals de website en Facebook nog niet op orde. De studenten gaan in samenspraak met de vereniging in op de kansen en de mogelijkheden om vervolgens met een passend advies bij te dragen aan de professionalisering van de sportvereniging. Een team van Utrechtse tweedejaars studenten Communicatie & Multimedia Design (CMD) aan de Hogeschool Utrecht gaat als adviseur aan de slag voor de Utrechtse sportverenigingen. In groepen van drie à vier studenten werken de studenten in opdracht van een zelfgekozen vereniging een bepaald communicatievraagstuk uit. Twee ouderejaarsstudenten begeleiden de groepen, aan hen de taak om er als studentcoördinator voor te zorgen dat het project in goede banen wordt geleid.

Vliegende start
Tijdens de startbijeenkomst van het project JongGras afgelopen week kregen verschillende sportverenigingen de kans om hun communicatie-uitdagingen voor te leggen aan de studentenadviseurs. Elke vereniging kreeg kort de tijd om aan de hand van een pitch de studenten te overtuigen van hun uitdagingen, met de boodschap dat zij dus hun advies nodig hebben. In de pitch gaven de verenigingen toe dat zij qua communicatie vaak in het duister tasten. Verenigingen lieten een duidelijk geluid horen. Zo kregen de studenten van één vereniging te horen dat ze hopen dat "het meer gaat leven" binnen de vereniging. Een andere vereniging vroeg zich vooral af hoe zij “de boodschap bij de doelgroep kan krijgen”. Weer een andere vereniging, die 65plussers aan het sporten wil krijgen, is opzoek naar een goed advies over hoe deze specifieke doelgroep te bereiken is. Kortom, genoeg aanknopingspunten voor de studenten om vliegend van start te gaan!
 
Speeddaten
De studentadviseurs trokken zich vervolgens even terug om als groep een voorkeur uit te spreken voor de vereniging waarvoor zij aan de slag gaan. De groepen waren zeer geïnteresseerd in de vraagstukken van de verenigingen en hoefden dus niet lang na te denken. Na de pauze hebben de studentenadviseurs, in de vorm van een speeddate, kennisgemaakt met de gekozen vereniging. Na een persoonlijke voorstelronde legden de verenigingen hun vraagstuk voor aan de studenten, die op hun beurt onwijs enthousiast reageerden met goede vragen en mogelijk uit te werken ideeën. De speeddate stond in het teken van kennis maken, maar de studenten gingen al snel een stap verder door de communicatieknelpunten van de vereniging bloot te leggen en er een eerste analyse op los te laten. Een aantal studenten was zelfs al bezig met een mogelijke campagne. “Ik zie de campagne al helemaal voor me!”, klonk het geluid bij een van de speeddates. De frisse blik van de studenten lijkt onder andere de kracht te zijn binnen het project.
 
Sportvereniging in Utrecht?
JongGras Advies blijft op zoek naar sportverenigingen in Utrecht die een praktische adviesvraag hebben en studenten een kans willen geven hiermee aan de slag te gaan. Interesse of meer weten? Stuur een e-mail naar judith.dekeijzer@sportutrecht.nl.