Image

Nieuw in Utrecht: Project JongGras Sportbuddies!

Anderhalve maand geleden is het project JongGras Sportbuddies van start gegaan. In dit project coachen studenten statushouders naar een sportvereniging in Utrecht.
Jonge statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) zijn vaak enthousiast om te gaan sporten, maar voor hen is het lastig om hun sport in Nederland weer op te pakken en om de stap te zetten om zich bij een vereniging aan te melden. Daarom worden ze in dit project begeleid door buddies, studenten van ongeveer dezelfde leeftijd. De buddies helpen de statushouders te ontdekken voor welke sport zij een voorkeur hebben en samen gaan ze op zoek naar een passende vereniging in Utrecht, waar de statushouder zich uiteindelijk bij kan aansluiten.

Zo dragen de sportbuddies in dit project bij aan de ontspanning van statushouders. Voor hen is het fijn om hun hoofd leeg te kunnen maken. Daarnaast helpt het sporten bij een club de statushouder bij het leggen van nieuwe contacten en het leren van de Nederlandse taal.

De start
De buddies zijn studenten van verschillende opleidingen. Zo vond begin september een startbijeenkomst plaats met studenten van Social Work, Sportkunde en Sociologie. Op deze dag kregen de studenten alles te horen over het project en hun taken. Medewerkers van Nidos vertelden over de leefstijl en interesses van statushouders. In een rollenspel oefenden de studenten vervolgens het voeren van gesprekken met de statushouder en sportverenigingen.

Studenten komen in dit project in aanraking met leeftijdsgenootjes met een andere achtergrond. Ook leren ze hoe het is om iemand te begeleiden die veel minder thuis is in Nederland dan zij zelf. Aan het eind van een coachingstraject hebben de statushouder en de student als het goed is echt iets bereikt samen.Het traject Bij het begeleiden van een statushouder naar sport komt vanalles kijken. Download hieronder een mooi overzicht, waarop je ziet hoe het coachingstraject verloopt.
Verloop coachingstraject

De sportbuddies komen vaak een aantal uitdagingen tegen. Zo hebben zij te maken met taal- en cultuurverschillen, waardoor afspraken maken en nakomen en de communicatie in het algemeen flink wat flexibiliteit vereist. Ook moeten de studenten rekening houden met de financiële mogelijkheden van de statushouders en de beschikking over sportkleding.

Inmiddels zijn de studenten al enthousiast bezig! De statushouders hebben kennisgemaakt met hun sportbuddies en sommigen hebben zelfs al een proeftraining gevolgd. We hopen dit jaar nog veel meer statushouders naar een sportvereniging te helpen!