Image

Project Warme Wijken van start!

Maar liefst 100 studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht zijn afgelopen donderdag, 15 november 2018, van start gegaan met het project Warme Wijken. Zij gaan aan de slag met wijkonderzoeken in vier gemeenten om te achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij energietransitie.
In september 2016 heeft de provincie Utrecht de Energieagenda uitgebracht, waarin de doelen en ambities van de provincie op het gebied van energietransitie worden beschreven. Deze agenda richt zich voornamelijk op het technische aspect van de energietransitie: bouwen van aardgasvrije huizen, toepassing van windenergie en de financiering van energieprojecten.

De provincie Utrecht is naast dit technische aspect van de energietransitie erg benieuwd naar welke beleidsinstrumenten vanuit sociaal perspectief ingezet kunnen worden om draagvlak en betrokkenheid te vergroten onder wijkbewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van hun wijk, door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of hun huis beter te isoleren.

De provincie ging daarom het gesprek aan met Academie van de Stad. En wij schakelden 100 studenten van de opleiding Sociologie van de Universiteit Utrecht in om met energietransitie aan de slag te gaan!

De studenten kregen op donderdag 15 november tijdens de startbijeenkomst van het project een introductie op het onderwerp. Gedeputeerde Pim van den Berg trapte af door aan te stippen dat Utrecht voor een grote opgave staat. Een groot deel van de woningen moet van het aardgas af zijn in 2030. Het is heel belangrijk om bewoners hier vanaf het begin bij te betrekken. "Het is ontzettend fijn dat de studenten hierbij gaan helpen. Als provincie vinden we het heel belangrijk om kennis van de praktijk en de theorie met elkaar te delen. Dit is daar een mooi voorbeeld van.”

De studenten nemen in hun onderzoek wijken uit vier gemeenten onder de loep: Utrecht (Overvecht), Bunnik, IJsselstein en Veenendaal. Op donderdag 21 november verdelen de studenten zich in vier groepen van 25 en gaan ze de vier verschillende gemeenten in. Daar zullen ze meer informatie krijgen over de specifieke vraagstukken in de wijk. Vervolgens zullen ze het palet aan sociale beleidsinstrumenten inventariseren en onderzoeken onder welke wijkcondities deze interventies al dan niet aanslaan. Eind december trekken de studenten de wijk in en ondervragen ze bewoners en sleutelfiguren in de vier gemeenten.

Op basis van het onderzoek doen de studenten aanbevelingen ten aanzien van de rol van gemeenten en de provincie. De kop is eraf en we zijn heel benieuwd waar de studenten mee zullen komen!

Lees hier meer over dit project