Image

Signa-leerstudent: Lilian vertelt

In Utrecht is in september 2016 het bijzondere stageproject Signa-Leerstudent gestart. Acht stagiairs draaien mee bij activiteiten van organisaties die activeringsmogelijkheden aanbieden. De tweedejaarsstudenten worden bij hun stage begeleid door twee derdejaarsstudenten. Deze studenten fungeren in het kader van hun stage als studentcoƶrdinator van het project. Bovendien interviewen zij elke maand een signa-leerstudent. Vandaag aan het woord: Lilian Werner!
Vertel! Wie ben je?
Mijn naam is Lilian. Ik ben 20 jaar en zit in mijn tweede jaar van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Dat doe ik hier aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben vanaf januari ingestroomd bij het project Signa-leerstudent. 

Waarom heb je gekozen om aan Signa-leerstudent mee te doen?
In september was ik begonnen met een stage bij een andere organisatie, maar dat was niet echt iets voor mij. Ik ben daar dan ook eerder gestopt. Van een andere stagiair, die meedoet aan signa-leerstudent, hoorde ik dat er nog een plekje vrij was. Ze vertelde me meer over het project en het klonk enorm interessant! De meeste (zorg)organisaties in het signa-leerproject organiseren activiteiten voor hele diverse doelgroepen. Omdat ik nog niet weet met welke doelgroep ik later wil werken, leek dit ideaal voor mij. 

Bij welke organisatie loop jij stage?
Ik loop stage bij Resto Vanharte in Utrecht. Zij hebben locaties in Overvecht en Kanaleneiland, waar ze diners organiseren voor en door mensen uit de buurt. Op de laatste vrijdag van de maand hebben ze ook soms een diner op de Oudegracht. Door deze diners komen mensen in contact met elkaar en groeit hun sociale kring. Bovendien kunnen ze actief aan de slag als vrijwilliger bij Resto Vanharte. 

Mijn stage houdt onder andere in dat ik me bezig houd met de organisatie van activiteiten en het leggen van contact met betrokkenen. Ik mail organisaties in de buurt of ze bij de diners willen langskomen, zodat ze daar over hun activiteiten kunnen vertellen. Op die manier krijgen de gasten meer informatie over activiteiten en hulpverlening in de buurt. Ook kijk ik door middel van het signa-leren hoe we Resto Vanharte in Utrecht verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast help ik met de praktische voorbereidingen van het diner, zoals tafel dekken of het bedenken van gerechten.

Een van jullie taken in het project is het verzamelen van verhalen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ik plan een afspraak in met bijvoorbeeld een van de vrijwilligers van Resto Vanharte, zodat we de tijd hebben. Dan hebben we een gesprek over henzelf en over Resto Vanharte. Ik bespreek bijvoorbeeld met ze hoe ze bij de organisatie terechtgekomen zijn, wat ze er leuk aan vinden en wat het hen heeft opgeleverd. De meeste vrijwilligers bij Resto Vanharte kunnen door een of andere reden niet meer op de reguliere arbeidsmarkt werken. Het vrijwilligerswerk bij Resto Vanharte kan dan veel voor hen betekenen. De meeste mensen zijn heel open, dus ik kan echt alles aan hen vragen. Op basis van deze gesprekken schrijf ik vervolgens de verhalen van mensen op. Vervolgens laat ik deze ook aan hen lezen voor eventuele aanvullingen of feedback.  

Wat zeggen jouw verhalen over Resto Vanharte?
Heel veel! Een van de verhalen maakt bijvoorbeeld duidelijk hoe waardevol vrijwilligerswerk is voor mensen. De vrijwilliger die ik daarvoor had geïnterviewd is door Resto Vanharte echt verder geholpen. Ze is al even gestopt met betaald werk en heeft toen lang gezocht naar andere activiteiten om te doen. Ze wilde wel beginnen met vrijwilligerswerk, maar ze vond het lastig om te ontdekken wat bij haar paste en wat ze leuk vond. Eenmaal bij Resto Vanharte vond ze wat ze zocht. Daardoor heeft ze nu veel meer energie en de motivatie om haar gezondheid te verbeteren. Ze is er enorm op vooruit gegaan! Ik vind het mooi om te zien dat Resto Vanharte dat bij haar teweeg kan brengen. Ze is heel gelukkig met het werk dat ze daar doet. Dat is echt heel erg mooi om te zien. 

Waarom zijn deze verhalen zo belangrijk? 
Deze verhalen gaan we uiteindelijk bundelen en dan gaan ze naar de deelnemende (zorg)organisaties en de gemeente Utrecht. Door zo’n verhaal te lezen, kan de gemeente een beter beeld krijgen van de deelnemers. Ze kunnen lezen wat deelnemers goed vinden aan de organisaties en wat ze misschien kunnen verbeteren. Want zeg zelf, wie kan daar beter zijn mening over geven dan een deelnemer? Zij hebben een goed beeld van de organisatie waar ze meelopen en weten zelf het beste wat hun behoeften zijn. 

Naast bundelen gaan we nog iets anders doen met de verhalen! Eind juni is er een eindbijeenkomst van het project. Dan gaan we samen met het STUT-theater de verhalen op een creatieve manier tonen aan het publiek. We gaan dus een aantal van die verhalen via theater laten zien aan de organisaties. Dat gaat heel leuk worden!

Wat hoop je dat je kunt bereiken met de verhalen die jij verzamelt?
Ik hoop dat we de deelnemende (zorg)organisaties en de gemeente Utrecht een ander perspectief kunnen bieden op de activiteiten. Ze kunnen kijken vanuit de deelnemers: hoe ervaren die hun activiteiten? Ik hoop dat er een deur voor hen opengaat en dat ze zien wat de waarde is van de activiteiten, maar ook wat er nog verbeterd kan worden. Op die manier kan het activiteitenaanbod in Utrecht nog beter worden.

Lees hier de algemene beschrijving van dit project