Image

Wijkonderhoud & Service: Futureproof?

Een aantal studenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de invloed van hedendaagse ontwikkelingen in Nederland op de afdeling Wijkonderhoud & Service van de gemeente Utrecht. Onlangs kregen zij de kans dit onderzoek de presenteren aan alle betrokkenen.
Decentralisatie, de participatiesamenleving, innovatie. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de maatschappij verandert. De opdrachtgevers van Wijkonderhoud & Service vroegen zich af hoe zij het beste kunnen inspelen op deze veranderingen. Zodoende hebben vier tweedejaars bachelorstudenten de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de afdeling Wijkonderhoud & Service “futureproof” kan worden en blijven.

Smart Cities
De studenten hebben de veranderingen in de samenleving bekeken op grond van drie dimensies: Smart people, smart economy en smart governance. Smart people gaat onder andere over het betrekken van burgers bij besluitvorming en participatie in het openbare leven. Onder Smart governance valt transparantie van de overheid en de beschikbaarheid van publieke diensten en Smart economy heeft met innovatie, ondernemerschap en een flexibele arbeidsmarkt te maken.

Burgerparticipatie
De studenten hebben de afgelopen maanden uitgebreid onderzocht hoe het gaat met Wijkonderhoud & Service op deze drie punten. Zij bevonden dat het vooral belangrijk is voor een organisatie als Wijkonderhoud en Service dat zij burgers blijven betrekken. Het moet makkelijk gemaakt worden voor de burger om de organisatie te bereiken. Hiervoor zou de app van de gemeente Utrecht kunnen worden ingeschakeld. Wanneer de burger via de app meldingen zou kunnen maken, zou de organisatie veel toegankelijker worden.

Innovatie
Wijkonderhoud & Service is een innoverende organisatie. Dit is goed, volgens de studenten, maar voor de werknemers is de reden van deze innovatie vaak niet duidelijk: “een werknemer denkt bij innovatie vaak meteen: worden er mensen ontslagen?” vertelt een van de studenten. “Die mindset moet veranderen, anders stuit je op weerstand bij de medewerkers.” De projectleiders zijn enthousiast: “Volgens mij zijn we al heel goed bezig! Maar het is wel fijn dat er een keer een spiegel wordt voorgehouden, het is belangrijk dat we dat blijven doen”.